Fitwood

Respekt för naturen, ökat välbefinnande i vardagen, rena material och bra design står i centrum av allt vi gör. Forskning har visat att naturliga material i inredningen, och då särskilt trä, ökar välbefinnandet och minskar stress. Det, plus att det är hållbart, är en av de främsta anledningarna till att vi har valt trä som vårt huvudsakliga material. Vi vill att du ska kunna ha ett aktivt liv, oavsett hur upptagen du är, och förbättra ditt välbefinnande utan att ge avkall på design.

5 produkter